Informacja dla pacjenta

8 sierpnia 2016
Posted by Klaudia Wróblewska

PAMIĘTAJ PACJENCIE, PYTAJ W APTEKACH O TAŃSZE LEKI REFUNDOWANE.

 

Drogi pacjencie, od 1.01.2012 zmienia się ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, co oznacza, że każda apteka w trosce o zdrowie pacjentów, ma obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku o tym samym składzie i działaniu, wykonanego przez różnych producentów.

 

Zgodnie ze zmienioną ustawą:

 

  • Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformowania świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją,innego leku niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.” (Art. 44 pkt 1)
  • „Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa u ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożliwość dokonania zamiany przepisanego leku.” (Art. 44 pkt 2)

Dodaj komentarz